Mogelijkheden die de Google Lenzen kunnen gaan doen

By   10 januari 2016

Het aangevraagde patent voor de Google Contactlens is voor een lens die gebruik maakt van zonne-energie. Maar deze lenzen bezitten nog veel meer interessante technologie wat de gebruiksmogelijkheden vergroot.
Hieronder een klein overzicht van mogelijkheden gebaseerd op de omschrijving in het patent.

 • De glucose spiegel van de drager controleren
  Dit is de eerste en bekendste eigenschap die de lenzen krijgen. Zodra de glucose spiegel onder een bepaald niveau daalt, krijgt de drager een optisch signaal.
 • Zonne Energie gebruiken voor de stroomvoorziening.
  De meeste apparaten werken op basis van batterijen, maar deze lens gaat licht gebruiken om in z’n energiebehoefte te voorzien.
 • Lichaamstemperatuur meten
  De lens zou in staat moeten zijn om de lichaamstemperatuur van de drager vast te stellen om dit vervolgens door te kunnen sturen naar een ander apparaat zoals bijv. smartphone.
 • Alcoholpercentage meten
  Net zoals de lichaamstemperatuur moet de lens ook in staat zijn om a.d.h.v. het traanvocht het alcoholpercentage in het bloed te bepalen. Op deze manier is in de toekomst wellicht door de gebruiker vast te stellen of hij/zij wel of niet mag rijden.
 • Barcodes scannen
  Het patent wat Google heeft aangevraagd, spreekt ook over het scannen van barcodes, qr codes etc. In combinatie met bepaalde apparatuur is het in de toekomst denkbaar dat kassamedewerkers op deze manier de artikelen zullen scannen.
 • Allergieën herkennen
  In de lens zit een bepaalde sensor die praktisch alle soorten biologische, chemische of microbiologische samenstellingen kan herkennen. Hierdoor kunnen mensen met allergieën worden geholpen met de lens die een irriterende omgeving zal aanduiden.
  Uiteraard kan dit ook worden gebruikt om gevaarlijke omgevingen met giftige of gevaarlijke stoffen te herkennen.
 • Communiceren met andere apparaten
  De Google Contactlens zou in staat moeten zijn om met diverse andere apparaten te kunnen communiceren zoals PDA’s, Smartphones en laptops.
 • Identiteit vaststellen
  Het is niet heel duidelijk omschreven, maar er staat wel iets over in het patent. Namelijk dat de lens gebruikt gaat kunnen worden voor authenticatie doeleinden. Hoe dit precies in z’n werk gaat is alleen nog niet bekend.

Google bezig met contactlens op zonne-energie

By   22 oktober 2015

contactlens

Google is al jaren bezig met slimme contactlenzen met ingebouwde elektronica voor diverse medische toepassingen. Zo is het bedrijf bezig met lenzen die de suikerspiegel kunnen meten in het traanvocht en lenzen die automatisch scherp stellen.

Probleem tot nu toe is echter hoe je dergelijke lenzen van energie moet voorzien. De contactlens die de suikerspiegel kan meten werkte op radiogolven. Maar uit een octrooi dat Google vorige week heeft aangevraagd, blijkt dat men nu denkt aan zonne-energie als energiebron. Zonnecellen van dergelijke klein formaat lijken echter nog wel een uitdaging te zijn.

Uit het patent blijkt dat de contactlens in staat moet kunnen zijn om andere informatie te verzamelen zoals o.a. lichaamstemperatuur.
Ook de omgeving moet de lens kunnen waarnemen zodat bijv. pollen, allergenen e.d. gemeten kunnen worden.

Google start apart bedrijf voor contactlenzen

By   24 augustus 2015

google contactlenzen

Ongeveer drie jaar geleden is Google begonnen aan het ontwikkelen van contactlenzen met ingebouwde elektronica voor medische toepassingen.
Begin 2014 kwamen de eerste prototypes. Een van die prototypes was in staat de bloedsuikerspiegel in het traanvocht te meten en dit optisch kenbaar te maken door middel van een ingebouwd led-lampje. Maar ook was het mogelijk dit door te zenden naar een smartphone. Met een dergelijke lens komt er een einde aan het vingerprikken van diabetici.

Volgens Sergey Brin, medeoprichter van Google, is het project een dusdanig succes dat er een apart team voor is opgericht. Dat team heeft als missie technieken voor de gezondsheidszorg te ontwikkelen. In het team werken diverse wetenschappers met elk hun eigen expertise.
Er is nu besloten dat dit team een eigen bedrijf krijgt, dit bedrijf valt onder het pas in het leven geroepen nieuwe moederbedrijf van Google, Alphabet.

De mogelijke toepassingen van de contactlenzen zijn groot. Want naast bloedsuiker kunnen er ook andere metingen worden verricht met traanvocht. Zo zitten er in traanvocht stofjes die een ‘biomarker’ kunnen zijn voor diverse kankervormen. Op deze manier kan de lens dus wellicht ook kanker in een vroeg stadium opmerken.

Verder wordt er gewerkt aan een contactlens die automatisch kan scherpstellen, en is het wellicht ook mogelijk om in de toekomst medicatie toe te dienen via de lens.

Google heeft concurrentie met het ontwikkelen van de contactlenzen. Er zijn namelijk meer bedrijven die dergelijke contactlenzen op de markt willen brengen.
Zo heeft Sensimed al een contactlens op de markt gebracht die de oogdruk kan meten en universitaire onderzoekers in Michigan zijn bezig aan infrarood-contactlenzen die als ‘nachtvisie-lenzen’ moeten gaan dienen.
Ook Noviosense in Nijmegen werken aan een contactlens voor diabetici.

Google bezig met ontwikkeling contactlens voor diabetici

By   22 januari 2014

contactlens details

Google is bezig met het ontwikkelen van een contactlens die de bloedsuikerspiegel meet a.d.h.v. het traanvocht. Het prototype wordt momenteel getest. Deze ontwikkeling maakt dadelijk een eind aan het vervelende en pijnlijke vingerprikken.

Mensen met diabetes moeten meerdere keren per dag hun bloedsuikerspiegel meten. Dit gebeurt d.m.v. een vingerprik. Google werkt echter aan een alternatieven methode met een contactlens die de bloedsuikerspiegel meet.

De contactlens meet elke seconde de bloedsuiker in het traanvocht. Het is de bedoeling dat de chip een waarschuwing geeft zodra de waarde gevaarlijk wordt. Er gaat dan een ingebouwd led-lampje branden. De gebruiker weet dan dat hij of zij insuline moet spuiten.

Momenteel is de ontwikkeling nog in het prototype stadium. Het prototype wordt volop getest, maar volgens Google zal de lens voorlopig nog niet klaar zijn voor massaproductie. “Er moet nog veel werk gedaan worden” zegt het bedrijf. Wetenschappers proberen al jaren de bloedsuikerwaarde te meten in traanvocht, dit is echter tot op heden nog niet gelukt.

Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds: “We juichen dit initiatief van Google toe. Dit kan echt het verschil maken voor mensen met diabetes. Als dit lukt, wordt meerdere keren per dag in je vinger prikken verleden tijd.”

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan andere methoden om de bloedsuiker te meten. Zo werkt het Diabetes Fonds samen met TNO aan een lichttechnologie. Hiermee kan een sensor dwars door de huid heen meten. Zodra beide methodes zijn ontwikkeld en getest, heeft de patiënt dadelijk de keuze tussen twee producten.